EXPLORE PROJECTS
START A PROJECT

Services

Osnovna usluga koju pruža platforma ideaFunder$ je prezentovanje humanitarnih, nekomercijalnih i komercijalnih projekata sa ciljem prikupljanja potrebnih sredstava za njihovu realizaciju od globalne CrowdFunding zajednice.

Usluga postavljanja i arhiviranja projekata na platformi ideaFunder$ je besplatna, a proviziju, od koje živimo, naplaćujemo samo od prikupljenih sredstava.

 

Vaš projekat će biti postavljen u bazu projekata za jezik koji ste odabrali prilikom popunjavanja profila. Podrazumijeva se da projekat pripremate na odabranom jeziku.

Projekti moraju biti prevedeni na engleski jezik, kako bi bili dostupni CrowdFunding zajednici širom svijeta. Projekte na engleskom jeziku postavljamo u bazu međunarodnih projekata i prezentujemo na domenima ideafunders.net i ideafunders.org bez obzira odakle su autori i gdje se projekti realizuju.

Kvalitetan prevod na engleski jezik po cijeni od 10 EUR za stranicu (do 400 riječi) mogu vam obezbijediti prevodioci platforme ideaFunder$.

Za dodatnu naknadu, vaš projekat može biti preveden i na druge jezike platforme ideaFunder$, te postavljen u baze tih jezika. Aktivne jezike možete vidjeti u padajućem meniju izbora jezika u „header“-u.

Ukoliko vam je potrebna usluga prevoda na engleski i/ili neki drugi jezik, pošaljite e-mail sa zahtjevom za prevod na: translate@ideafunders.net

 

Projekat možete pripremiti samostalno ili uz pomoć autorizovanih partnera. Projekti pripremljeni uz pomoć partnera dodatno se prikazuju i u sekciji Partnerski projekti.

Cijenu i uslove uslužne pripreme projekta dogovarate direktno sa autorizovanim partnerom platforme ideaFunder$.

 

Za realizaciju svoje ideje, preko kooperanata platforme, možete obezbijediti i dodatne usluge:

po povlašćenim cijenama i uslovima.

Nakon završetka projekta, svoj proizvod ili uslugu možete postaviti i prodavati on-line u ideaFunder$hop-u. Za dodatne informacije pošaljite e-mail na: support@ideafunders.net

 

IdeaFunder$ platform charges its services through commission only and exclusively from funds collected by the rates below:

 

„All-or-Nothing“

„Whatever-You-Pledge“ *

Humanitarian projects

0%

0%

Non-commercial projects

6,0%

10,0%

Commercial projects

7,5%

12,0%

* IdeaFunder$ platform allocates 10% of fees charged to a fund to finance projects

 

,,PayPal" charges the costs of financial services (per its current price list) for all categories of projects, including humanitarian projects. These costs include commission (%) of the funds collected and a fixed fee for each transaction (payment) and can vary from country to country and currency of payments.

 

Platform ideaFunder$ reserves the right not to publish a project if: